อัพโหลดเอกสารต่างๆเข้าระบบอย่างง่ายดาย

E-DIGITAL SIGNATURE

อัพโหลดเอกสารต่างๆเข้าระบบอย่างง่ายดาย

ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเหลือคุณในการดำเนินการและการตรวจสอบทุกรูปแบบ ทั้งระบบการตรวจสอบภายใน (Audit Process) , ระบบยืนยันตัวตน (Verified Sign-off), ระบบยืนยันลายเซ็น และ การตรวจสอบรายงานอย่างสำเร็จรูป

e-signaturee-signaturee-signature
e-signaturee-signature

VALUE TO SIGN

ใช้ได้กับทุกเครื่องมือสื่อสาร ทั้ง laptop, smartphone และ tablet พร้อมเข้าถึงการเซ็นเอกสารออนไลน์ทุกที่ ทุกเวลา

e-signaturee-signature

VALUE TO SEND

สร้างและส่งต่อเอกสารให้กับสายอนุมัติได้หลายระดับ ปรับให้ตรงกับระบบการทำงานของคุณ

e-signaturee-signature

VALUE TO SEE

ลดขั้นตอนการทำงาน ด้วยความสามารถในตรวจสอบสถานะเอกสารผ่านเว็บไซต์และแจ้งเตือนตามความต้องการ

e-signaturee-signature

VALUE TO SECURE

ระบบที่สามารถจัดเก็บและจัดการเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้ปลอดภัย 100%

กรอกข้อมูลของคุณเพื่อให้เราทราบว่าคุณสนใจใช้กับโปรเจคไหนของคุณ!