WHO ARE WE?

notification

CODIUM เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของอุตสาหกรรมไอทีในประเทศไทย ที่ส่งมอบบริการด้วยเป้าหมายหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาทุกธุรกิจให้เป็น Digital Transformation อย่างแท้จริง

เรามีบริการทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับองค์กร และผู้ใช้งานจริง เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานปัจจุบันของคุณ และก่อให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรคุณให้พร้อมรับมือได้ทุกสถานการณ์

ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2013 CODIUM เป็นผู้ให้บริการและหาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจทุกรูปแบบให้แก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศ มุ่งเน้นการจัดทำซอฟต์แวร์ และบริการทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่ยึดมั่นในความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานเป็นหลัก

 

เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนากระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากในอนาคต

OUR MISSION

notification

เราตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้กับทุกองค์กร และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราสามารถช่วยทุกองค์กร ในการเตรียมพร้อมต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้เรามุ่งหวังการส่งมอบแง่มุมทางธุรกิจ (Business) ผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในองค์กร (Technological Insight) เข้าด้วยกัน เพื่อต่อยอดและพัฒนาทุกองค์กรให้เป็น Data Driven Organization ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

RELEVANCE DELIVERED

CODIUM

The best tailor made solution JUST for you!

CODIUM

CODE

สร้างรากฐานที่มั่นคงทางเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจคุณ

CODIUM

CONSULT

ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ดิจิตัลอย่างรอบด้าน

CODIUM

COMMUNICATE

เพิ่มขีดความสามารถด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาทุกโซลูชั่นของคุณให้ดีเยี่ยม

CODIUM

Hall of Fame

CODIUM
CODIUM
CODIUM

2014

CODIUM

ร่วมมือกับบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ในการก่อตั้ง CloudHM ผู้ให้บริการ Cloud เต็มรูปแบบ พร้อมส่งมอบ Data Centre ในขั้นที่ 4 อย่างมีประสิทธิภาพ

CODIUM
CODIUM

2015

CODIUM

ร่วมกับพีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น ในการทำระบบ Patrol Pump Controlling System ณ จุดบริการกว่า 1,200 จุด ช่วยลดค่าใช้จ่ายถึง 200 ล้านบาท

CODIUM
CODIUM

2016

CODIUM

ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับกลุ่มบริษัทเบญจจินดา ผ่าน Bandwidth Solution

CODIUM
CODIUM

2017

CODIUM

พัฒนาระบบโลจิสติกของ YAS ช่วยให้สามารถควบคุมและตรวจสอบระบบการทำงานได้ผ่าน Bandwidth Solution สร้างเสริมระบบที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

CODIUM
CODIUM

2018

CODIUM

ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์การชอปปิงของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับสั่งซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

CODIUM
CODIUM

2019

CODIUM

ให้บริการระบบจัดการภาษีอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทโชติธนวัตน์และบริษัทอื่นๆในเครือ เช่น บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด, บริษัทสากลสถาปัตย์ จำกัด, บริษัท ฟู๊ดดี้ บางนา จำกัด ฯลฯ

CODIUM
CODIUM

2020

CODIUM

จัดทำระบบอนุมัติเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทในเครือ Major Cineplex ตอบโจทย์การทำงานและความสามารถในการอนุมัติเอกสารทุกที่ ทุกเวลา

CODIUM
CODIUM

2021

CODIUM มุ่งมันและพัฒนาโซลูชั่นเพื่อทุกคนต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด! ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของคุณในการพัฒนาโซลูชั่นของคุณครั้งถัดไป

Copyright © 2020 CODIUM Company Limited.